Skip to content

Kurzy

Kurzy

Nabídka speciálních kurzů

Certifikovaný kurz – PERSONALISTA

I když to někdy vypadá, že celý svět ovládají počítače, jedna z nejdůležitějších oblastí řízení organizace zůstává personální práce, tedy řízení lidských zdrojů. Svezte se na vlně zájmu o tento pestrý obor. Absolvujte akreditovaný kurz Personalistiky u společnosti LENEO
a získejte mezinárodně uznávanou profesní kvalifikaci dle Evropského rámce kvalifikací.

Modul HR marketing 

Nejlepší investice je do vzdělání, zvláště v oboru, který má budoucnost. Proto jsme nově obohatili akreditovaný kurz Personalista ve společnosti LENEO o bonus, nadstavbový modul zaměřený na HR marketing. Získávání kvalitních zaměstnanců je stále složitější a je třeba stále promyšlenějšími způsoby oslovovat vhodné kandidáty. Personální práce, tedy řízení
lidských zdrojů, je nejdůležitější oblastí celého řízení organizace.

Lektor dalšího vzdělávání

Po absolvování kurzu budete schopni školit a vzdělávat v rámci celoživotního vzdělávání. Naučíte se například sestavit obsah, minutový scénář a strukturu kurzu, prezentovat poznatky s využitím interaktivních přístupů a moderních metod výuky, zadávat a hodnotit práce účastníků kurzu nebo ovládat techniky hodnocení výuky.

Absolvent kurzu získá certifikát a oprávnění k lektorské činnosti.

Logistika a řízení skladového hospodářství

Sklady jsou důležitým článkem logistických řetězců a stále více ovlivňují jejich pružnost, výkonnost i rychlost distribuce zboží a tím i prodejnost požadovaného zboží. Kurz poskytne účastníkům informace o problematice skladování z pohledu teorie i každodenní praxe a rovněž ukázky realizace sofistikovaných logistických řešení skladování i manipulace se zbožím.

Pracovní právo

Našim zákazníkům nabízíme pravidelné konzultace a poradenství v rámci pracovního práva. Dále pořádáme firemní kurzy v oblasti práva a aktuálního znění Zákoníku práce. Časový harmonogram kurzů tvoříme dle potřeb a požadavků klienta.

Email
Phone
WhatsApp
WhatsApp
Phone
Email