Skip to content

Jazykové vzdělání

Kurz jazyků

V oblasti jazykového vzdělávání poskytujeme kurzy v několika světových jazycích pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé, ale i na expertní úrovni. V rámci anglického a německého jazyka nabízíme přípravu na jazykové zkoušky a certifikáty (A1-C1) a možnost specializované výuky jazyka, jakými jsou například obchodní (Business English, Deutsch), odborná a korespondenční. 

Kurzy mohou probíhat individuálně i skupinově. Metody a formy výuky jsou přizpůsobeny tak, aby korespondovaly s tématy kurzu a zajistily největší spokojenost ze strany klienta. Snažíme se klást důraz na efektivní a dlouhodobé získávání znalostí a dovedností, které lze aplikovat v praxe.
Pro firmy jsme schopni navrhnout dlouhodobý výukový plán nebo krátkodobý intenzivní kurz. Provádíme jazykové audity stávajících i nových zaměstnanců a můžeme pomoci při náběrových pohovorech. Pro cizince nabízíme výuku českého
jazyka a přípravu na zkoušku z českého jazyka k trvalému pobytu a k získání občanství.

Nabídka jazyků

Angličtina, němčina, ruština, francouzština, španělština, italština, čeština pro cizince.

Jazykové vzdělání
Email
Phone
WhatsApp
WhatsApp
Phone
Email