Skip to content

Komunikační a prezentační dovednosti

Komunikační a prezentační dovednosti

Komunikační dovednosti

 • Stává se vám, že nechápete co vám kolega říká?
 • Poučuje vás nadřízený a vás to štve?
 • Neumíte navázat konverzaci s cizími lidmi?
 • Vnímáte občas bariéry v komunikaci?

Prezentační dovednosti

 • Stydíte se prezentovat na veřejnosti?
 • Neumíte oslovit a zaujmout zákazníka?
 • Hledáte ta správná slova?
 • Nevíte, jak působit profesionálně na schůzkách?


Poznáváte se? Slyšíte slova svých zaměstnanců? POMŮŽEME VÁM  Připravíme workshop nebo seminář podle potřeb firmy a vašich zaměstnanců.

Pro koho je kurz určen:

 • pro všechny, kteří na sobě pracovat a komunikovat dospěle
 • pro lidi, kterým není lhostejné jak se prezentují
 • pro obchodníky, manažery, personalisty a pracovníky v administrativě


Co se naučíte:

 • efektivně komunikovat
 • projevovat se a působit sebevědomě
 • zvládat svoje emoce a umět s nimi pracovat
 • rozpoznat řeč těla a neverbální postoje
Komunikační a prezentační dovednosti

Témata workshopů a seminářů:

Komunikační dovednosti

 • Pravidla aktivního naslouchání
 • Typologie osobnosti a styly komunikace
 • 8 překážek bránících v aktivním naslouchání
 • Asertivita v praxi
 • Manipulace a jak se jí bránit
 • Dospělá firemní komunikace
 • Argumentace a vyjednávání v komunikaci
 • Oprávněná a neoprávněná kritika
 • První dojem v komunikaci
 • Nejčastější komunikační bariéry
 • Konflikty a jejich řešení
 • Struktura úspěšné prezentace
 • Neverbální komunikace
 • Jak se dobře ptát – otevřené a uzavřené otázky


…a další podle potřeb vaší firmy 

Témata workshopů a seminářů:

Prezentační dovednosti

 • Příprava projevu a jeho cíl
 • Desatero zvládnutí trémy
 • Prezentační pomůcky v praxi
 • Neverbální komunikace prezentujícího
 • Výběr jazykových prostředků, oslovení, výzva, přejatá slova, využití přestávek
 • Osobní členění promluvy – větný důraz, melodie řeči, frázování
 • Artikulace a výslovnostní pravidla
 • Jazyková kreativita – stylizační cvičení
 • Trénink práce s hlasem
 • Dechová cvičení
 • Kódový jazyk a působení na konkrétní skupinu lidí
 • Jak pracovat se skupinou problémových posluchačů


…a další podle potřeb vaší firmy 

Email
Phone
WhatsApp
WhatsApp
Phone
Email