Skip to content

Individuální  a týmový koučink

Individuální koučink

Co to je koučink

Koučování je dialog, ve kterém dáváme druhému možnost, aby se zlepšoval..

Je to prakticky orientovaný trénink.

Pomáhá najít směr, jak profesní tak osobní.

Podporuje víru ve vlastní schopnosti a jedinečnost.

Jak koučink funguje

Kouč vede pomocí koučovacích otázek druhého k tomu:

 • aby si vnitřně uvědomil, jaká je realita
 • jaké má v tuto chvíli možnosti řešení
 • jaká jsou rizika a přínosy daných variant řešení
 • aby přijal odpovědnost za svá rozhodnutí a činy

Cíle koučinku

 • nalezení silných stránek a podpora následného rozvoje
 • posílení vnitřní stability a motivace
 • nastavení efektivní práce s časem – time-management

Přínosy pro koučovaného

 • využití zkušeností trenéra a kouče
 • zpětná vazba ústní a písemnou formou
 • praktický rozbor konkrétních situací
 • interaktivní práce v terénu tzv. stínování koučovaného
 • nastavení akčního plánu a doporučení
 • telefonická konzultace s koučem


Doporučujeme 2 koučovací 60-ti minutové bloky v intervalu 1 x za 3 týdny.

osobní koučink
Individuální koučink

JÁ JSEM TADY VEDOUCÍ,
aneb „Příběh osamoceného ředitele“

„Náš ředitel je prvotřídní odborník. Ale výkony firmy tomu neodpovídají …“ Rozhovor, kterým začalo řešení jedné záhady.

Kde začít? U ředitele a samozřejmě i u jeho lidí!

Pohovory odhalily, že ředitel lidi kolem sebe nevnímá, jeho porady jsou dlouhé, bez jasných závěrů a úkolů. Reakce? Začaly přicházet první výpovědi, a to od nejschopnějších obchodníků.

Řešení už bylo jednoduché, i když trvalo několik týdnů. Chyběl pravidelný, systematický kontakt se zaměstnanci. Formou koučovacích rozhovorů jsme nastavili pevný řád porad, pravidelné individuální rozhovory se zaměstnanci. A tím obnovili důvěru mezi ředitelem a zaměstnanci. Pro obchodníky jsme připravili speciální program, který jim zaručil pevné místo ve firmě a přinesl jim šanci dále zlepšovat svoje prodejní dovednosti. Koučink je dlouhodobější nástroj ke zlepšení a o to efektivnější.

Email
Phone
WhatsApp
WhatsApp
Phone
Email