Skip to content

Nadstavbový modul HR Marketing

HR Marketing

Kurz je vhodný zejména pro ty, kteří pracují v oboru personalistiky a dosud profesní kvalifikaci nemají. Modul HR marketingu je však možné absolvovat i samostatně a rozšířit si své kompetence. Získejte mezinárodně uznávanou profesní kvalifikaci dle Evropského rámce kvalifikací na úrovni 5 a staňte se certifikovaným personalistou s přesahem do HR marketingu.

Co se v rámci bloku HR marketingu naučíte?

 • Zajišťovat náborové aktivity, připravovat inzeráty, oslovovat potenciální kolegy a vést s nimi osobní i online pohovory, samostatně i ve spolupráci s manažery.
 • Společně s marketingem zajistit propagaci firmy, společnosti na sociálních sítích a udělat ze svého zaměstnavatele love brand.
 • Podílet se na přípravě strategií celofiremní komunikace.
 • Spolupracovat na různorodých HR projektech firemní kultura, firemní hodnoty.
 • Orientovat se na sociálních sítích.
HR Marketing

Modul HR marketing – 10 hodin – 3×3 hodiny + 1 hodina konzultací.

 • Úvod do marketingu

  • Definice, základní marketingové postupy, SWOT analýza a segmentace trhu ve vztahu
   k získávání zaměstnanců a personálnímu řízení

 •  Marketingový mix

  • Marketingový mix (4P) jako nástroj k dosažení stanovených cílů, použití v praxi a příklady. Personalizace náboru.

 •  Reklama a prezentace

  • Jak funguje reklama, jak zvolit vhodnou prezentaci, příprava vystoupení, produkce prezentační akce a vhodné oslovování cílové skupiny. Jak se stát zajímavým zaměstnavatelem

 •  Jak fungují média a sociální sítě

  • Média a jejich fungování. Tradiční média (tištěná média, rádio, televize). Co jsou sociální sítě, jejich druhy, principy fungování. Výběr vhodných médií a sociálních sítí pro oslovení cílové skupiny

 •  Reklamní materiály
  • Jak a čím zaujmout, výběr reklamních materiálů (merche), spolupráce s marketingovým specialistou
Email
Phone
WhatsApp
WhatsApp
Phone
Email