Skip to content

Time Managment a řízení času

Time Managment a řízení času

Time Management a prevence stresu

 • Nemáte čas a nic nestíháte?
 • Nezvládáte nápor práce?
 • Neumíte odpočívat?
 • Potřebujete nápady, ale nepřicházejí?
 • Už zase po vás nadřízený něco chce, co už nechcete dělat?


Poznáváte se? Slyšíte slova svých zaměstnanců? POMŮŽEME VÁM  Připravíme workshop nebo seminář podle potřeb firmy a vašich zaměstnanců.

Pro koho je kurz určen:

 • pro manažery, obchodníky, podnikatele..
 • pro ty, kteří jsou ve stresu a nevědí co dělat
 • pro všechny, co jsou na sebe nároční a často nestíhají
 • pro jedince, kteří si neumějí stanovit priority

Co se naučíte:

 • Pochopit svoji roli v práci i soukromí
 • Rozeznávat zloděje času
 • Zvládat svoje emoce a pracovat pod stresem
 • Odhadnout potřebu času na úkol
 • Určit si vlastní klíčové priority
 • Předcházet pracovníku stresu a syndromu vyhoření
 • Zpracovat si časový snímek dne a vyhodnotit si důležité
Time Managment a řízení času

Témata workshopů a seminářů:

Time management

 • Zloději času vnitřní a vnější
 • Paretiho pravidlo v praxi 80/20
 • Důležité a naléhavé úkoly v praxi
 • Delegování a zadávání úkolů
 • Tipy, jak efektivně pracovat s časem
 • Prevence syndromu vyhoření
 • 5 fází syndromu vyhoření a jak je rozeznáme
 • Motivace a vnitřní stabilita v pracovním dni


…a další podle potřeb vaší firmy 

Email
Phone
WhatsApp
WhatsApp
Phone
Email