Skip to content

Workshopy a školení

Školení a semináře
 • Nemám čas. Nic nestíhám! 

 • Potřebuji nápady, ale nepřichází.

 • Už zase po mě chtějí něco, čemu nerozumím.

 • Nezvládám to. Nevím, co mám dělat.

 

Poznáváte se? Slyšíte slova vašich zaměstnanců?

Výhody školení

 • Kvalitnější fungování mezilidských vztahů na pracovišti
 • Zamezení zbytečným konfliktům
 • Lepší adaptace nového pracovníka
 • Zvýšení loajality zaměstnance vůči firmě, kde pracuje
 • Možná forma benefitu pro zaměstnance
 •  Prevence proti syndromu vyhoření
 • Zvýšení efektivnosti práce
 • Ušetření času při práci
 • Navýšení obratu a zisku firmy
 • Zlepšení profesních kompetencí při práci
 • Nalezení smysluplnosti vlastní práce
 • Podpora vnitřní stability a motivace

Postup a metodika školení

 • Konzultace a analýza firemních potřeb v rámci vzdělávání
 • Sestavení harmonogramu a metodiky školení
 • Příprava a nastavení témat vzdělávacího programu
 • Samotný průběh školení
 • Vypracování zpětné vazby a následné předání zadavateli po ukončení školení
 • Zpracování akčního plánu následného rozvoje účastníků
 • Následná péče dle potřeb zákazníka
Připravíme workshop nebo seminář podle potřeb firmy a vašich zaměstnanců. 


Témata workshopů a seminářů:

…a další podle potřeb vaší firmy

Školení a semináře
Email
Phone
WhatsApp
WhatsApp
Phone
Email