Skip to content

Obchodní a prodejní dovednosti

8

Pojďme se seznámit se základními prodejními dovednostmi, od umění konverzace a aktivního naslouchání až po schopnost se adaptovat a přijímat změny. Soustavné učení vedoucí k zvládnutí TOP prodejních a obchodních dovedností může v konečném důsledku rozhodnout o mnohém.

Poznáváte se? Slyšíte slova svých zaměstnanců? POMŮŽEME VÁM  Připravíme workshop nebo seminář podle potřeb firmy a vašich zaměstnanců.

Témata workshopů a seminářů:

Obchodní a prodejní dovednosti

 • Fáze obchodního rozhovoru
 • Obchodní jednání a typologie klienta
 • Motivační faktory zákazníka
 • Jak přesvědčit zákazníka
 • Analýza obchodních aktivit
 • Základní kompetence obchodníka
 • Plánování práce obchodníka
 • Konkurenční výhody v praxi
 • Znalosti o produktu
 • Práce s klientem
 • Struktura efektivního telefonního telefonátu
 • 16 důvodů neúspěchu v obchodu
 • Vyjednávací techniky v praxi
 • Simulovaný trénink prodeje

Business etiketa

Jak být úspěšný v komunikaci se zákazníky

 • Máte obchodní schůzku a nevíte, kdo koho představuje?
 •  Chcete vést ,,small talking“ se zákazníkem a hledáte slova?
 • Vedete pohovor s více kolegy a tápete, kdo koho představuje?
 • Čekáte významného klienta ve firmě a nevíte, jak se na něj připravit?
 • Absolvujete obchodní oběd a netušíte, kam se posadit?

Pro koho je kurz určen:

 • Pro všechny, kteří se chtějí chovat dle etikety
 • Pro osobnosti, kterým není lhostejné jak se působí na ostatní
 • Pro obchodníky, manažery, personalisty a pracovníky v administrativě


Co se naučíte:

 • Dokážete představit sami sebe a firmu během vteřiny
 • Zvládnete profesionálně vést obchodní schůzku, pohovor nebo pracovní oběd
 • Budete ovládat moderní etiketu na rautech, eventech a firemních akcích
 • Pochopíte jak se chovat v kancelářích, při schůzkách..

Témata:

Etiketa osobnosti a business etiketa

 • Image a první dojem
 • Etiketa oblékání na pracovišti
 • Základy významu barev
 • Firemní etiketa a kodex chování (zdravení, představování, formální a neformální oslovování)

Etiketa v pracovní korespondenci a telefonátech

 • Zdvořilostní pravidla v písemných kontaktech
 • Gramatická pravidla při oslovování
 • Etiketa v telefonickém styku
 • Netiketa – neformální pravidla chování na internetu

Etiketa při společenských událostech

 • Základní pravidla stolování a sedacího pořádku
 • Významné společenské události (pozvánky a významy pojmů)
 • Chování a povinnosti hostitele a hosta
  – Small talking – networking
 • Etiketa a závěrečné ověření znalostí
 • Specifika a rozdílnost společenského chování v jiných zemích
 • Jak se vyvarovat nejčastějším faux pas
 • Sdílení dosavadních zkušeností z praxe
 • Závěrečná doporučení a konzultace
Email
Phone
WhatsApp
WhatsApp
Phone
Email