Typologie manipulantů

Tvrďák
 • arogantní, nadřazený
 • snaží se ostatní ukřičet
 • lidé raději ustoupí
 
Lišák
 • rychlý, ostražitý, mění často chování
 • používá taktiku cukr a bič
 • rychle vyhodnotí, co je pro něj výhodné
 
Chudáček
 • na nepříjemné úkoly zapomíná
 • hledá důvody a ne způsoby
 • často využívá větu: ,,Já bych tak rád, ale..”
 
Poslední spravedlivý
 • vyvolává u druhých pocit viny
 • neustále kontroluje kritizuje okolí
 • sám se vnímá jako dokonalý
typologie manipulantů